Publicatie Laka-bibliotheek:
Kerngezond: een kernprobleem. Verkenning omtrent de zorgplicht van de Nederlandse overheid ten aanzien van de bescherming van volksgezondheid tegen gevaren van kernenergie

AuteurA.J.G.M.Voets
Datum1987
Classificatie 1.01.0.40/15 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

INLEIDING
Dit jaarwerkstuk schrijf ik vanuit een tweeledige probleemstelling:
1). Welke taken heeft de Nederlandse overheid ten aanzien
van de bescherming van de volksgezondheid.
2). Hoe krijgen deze taken gestalte in regelgeving en
visie van de overheid ten aanzien van het gebruik van
kernenergie ?

In het eerste hoofdstuk tracht ik de verhouding van het
individu en gezondheidszorg in een wettelijk kader te
plaatsen. Het tweede hoofdstuk behandelt de overheidsbemoeienis
met de gezondheidszorg waardoor deze hoofdstukken
zich richten op de eerste vraagstelling.
Vervolgens wordt in de volgende hoofdstukken gezocht naar
een antwoord op de tweede vraagstelling. Hierbij worden in
het derde hoofdstuk de gevaren van kernenergie belicht en
wordt in het vierde hoofdstuk een overzicht gegeven van de
toepasselijke regelgeving. In hoofdstuk vijf wordt als
intermezzo het ongeval met de kerncentrale te Tsjernobyl
beschreven. Tenslotte wordt in het zesde hoofdstuk de
visie van de Nederlandse overheid ten aanzien van kernenergie
nader bekeken. In de slotbeschouwing tracht ik
enkele conclusies te formuleren.
Aangezien er met het onderwerp kernenergie veel aspecten
samenhangen was een afbakening moeilijk maar noodzakelijk.
Zo staat voornamelijk de Nederlandse overheid centraal
en wordt de stralingsproblematiek hoofdzakelijk gekoppeld
aan de algemene volksgezondheid.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.