Publicatie Laka-bibliotheek:
De wettelijke aansprakelijkheid voor schade door kern-ongevallen

AuteurJ.J.vd Brink
Datumapril 1986
Classificatie 1.01.0.40/13 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding
Deze scriptie behandelt de wettelijke aansprakelijkheid van exploitanten
van kerncentrales voor schade aan derden ontstaan
door kernongevallen. Nu de regering heeft besloten het aantal
kerncentrales met twee uit te breiden, is het vraagstuk van de
wettelijke aansprakelijkheid weer actueel geworden. In deze scriptie
vil ik bezien of de huidige aansprakelijkheidsregelingen aan
de burger een adequate bescherming geven tegen het potentiële
gevaar van een kerncentrale.
De voor Nederland geldende aansprakelijkheidsregeling is gebaseerd
op twee verdragen. Deze verdragen voeren voor de exploitant
van een kerncentrale een verzekeringsplicht in voor schade
ontstaan door kernongevallen. Behandeld zal worden op welke wijze
in Nederland de verzekering van kernschade wettelijk en in de
praktijk geregeld is.
Daarnaast wordt in deze verdragen de aansprakelijkheid voor schade
door kernongevallen op een aantal wijzen beperkt. Aan twee belangrijke
beperkingen van de aansprakelijkheid zal ik afzonderlijk aandacht
besteden. Ten eerste de beperking van de aansprakelijkheid
naar de tijd gedurende welke slachtoffers van een kernongeval een
vordering tot schadevergoeding in kunnen stellen. Bezien zal worden
waardoor en in hoeverre deze beperking gerechtvaardigd wordt,
en of zij strookt met de belangen van eventuele slachtoffers.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.