Publicatie Laka-bibliotheek:
Voorstel tot wijziging van Wet aansprakelijkheid kern-ongevallen

AuteurZijlstra, Tazelaar
Datumjuni 1987
Classificatie 1.01.0.40/14 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Vergaderjaar 1986-1987
Voorstel van wet van de leden Zijlstra en Tazelaar tot
wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Hierbij doen wij U overeenkomstig het bepaalde in artikel 111
van het Reglement van Orde van de Kamer toekomen een voorstel
van Wet tot wijziging van de Wet van 17 maart 1979, Stb. 225,
houdende regelen inzake aansprakelijkheid door kernongevallen
(Wet aansprakelijkheid kernongevallen).

De toelichtende memorie, die het Wetsvoorstel vergezelt, bevat
de gronden waarop het rust.

's-Gravenhage, juni. 1987
Zijlstra
Tazelaar

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.