Publicatie Laka-bibliotheek:
Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: Beleidsvoornemens

AuteurMin. EZ
Datumjanuari 1985
Classificatie 1.01.0.23/14 (NIEUWE KERNCENTRALES - LOKATIEKEUZE)
Voorkant

Uit de publicatie:

Deel a: Beleidsvoornemen Vestigingsplaatsen voor Kerncentrales
1. Inleiding

1.1. Algemeen
In de Nota Energiebeleid, Deel 3, Brandstofinzet centrales, die op 17 juli 1980 
aan de Tweede Kamer der Staten Generaal werd aangeboden 1), was een hoofdstuk 
opgenomen over vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Dit hoofdstuk was bedoeld 
als beleidsvoornemen voor een in het kader van de Maatschappelijke Discussie 
Energiebeleid (MOE) te doorlopen procedure voor een planologische kernbèslissing
 (PKB). Het planologie-aspect kwam als zodanig in de MOE niet aan de orde. 
Daarom is, in het licht van het standpunt van de Regering over de 
elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig, alsnog te bezien in welke plaatsen 
de daarvoor benodigde centrales kunnen worden gevestigd.

Daartoe strekt het onderhavig beleidsvoornemen, waarmee de inspraak, advisering en 
bestuurlijk overleg in het kader van de PKB-procedure aanvangt zodra het Parlement 
een beslissing heeft genomen over juistgenoemd regeringsstandpunt.

De PKB-procedure staat omschreven in de Nota openbaarheid bij de voorbereiding van 
het ruimtelijk beleid. 
Die procedure brengt ondermeer met zich mee dat op dit beleidsvoornemen kan worden 
ingesproken, dat het voor advies zal worden voorgelegd aan de Raad van Advies voor 
de Ruimtelijke Ordening en dat bestuurlijk overleg zal worden gevoerd met de 
betreffende overheden.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.