Publicatie Laka-bibliotheek:
Energierapport 1999

AuteurMin. EZ
1-01-0-00-96.pdf
Datumnovember 1999
Classificatie 1.01.0.00/96 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

ENERGIERAPPORT
   1999
  15 november 1999
      1
Inhoudsopgave


Hoofdstuk 1: Het Decor

1.1   Ter inleiding                           4
1.2   Liberalisering                          4
1.3   Duurzaamheid als opgave                      7

Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening

2.1   Inleiding                             9
2.2   Voorraden en prijzen                       9
2.2.1  Voorraden                             9
2.2.2  Prijzen                             12
2.3   Ongestoorde aanvoer                       13
2.3.1.  Olie en crisisbeleid                       13
2.3.2.  Gas                               14

Hoofdstuk 3: Consument, markt en overheid

3.1   Naar een sterkere positie van de energieconsument        16
3.2   De veranderende rol van de overheid: van speler naar regisseur  16
3.2.1  Regiefunctie overheid                      16
3.2.2  Regiefunctie gas                         18
3.3   Liberalisering: wetgeving en tempo                20
3.3.1  Wetgeving                            20
3.3.2  Tempo liberalisering                       22
3.3.3  Keuzevrijheid voor afnemers van groene stroom          27
3.4   Internationaal gelijk speelveld                 28
3.5   Privatisering en herstructurering bedrijven           30

Hoofdstuk 4: Een duurzame energiehuishouding

4.1   Oriëntatie van beleid                      33
4.1.1  Vraaggerichte aanpak                       33
4.1.2  Andere instrumenten