Publicatie Laka-bibliotheek:
Nu voor later: Energierapport 2005

AuteurMin. EZ
1-01-0-00-89.pdf
Datum2005
Classificatie 1.01.0.00/89 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Nu voor later
Energierapport 2005
Ministerie van Economische Zaken

Voorwoord
Wie, als het om energie gaat, verder vooruitkijkt dan morgen, maakt zich zorgen.
De beschikbaarheid van olie en gas komt onder druk te staan, olieprijsstijgingen
verstoren de economische groei en het toenemende energieverbruik in de wereld leidt
tot grote milieuproblemen.
Het is duidelijk dat we méér werk moeten maken van een adequaat antwoord op deze
ontwikkelingen. Dat zijn we niet alleen aan onszelf verplicht, maar ook aan de generaties
na ons. Het Energierapport ging in 2002 nog in belangrijke mate over de markt en de
liberalisering. Nu de liberalisering is afgerond, richt het kabinet zich vooral op de
problemen rondom de voorzieningszekerheid van energie en het klimaatprobleem.
Dit Energierapport brengt de urgentie van de problemen in kaart, bevat concrete acties
voor nu en voor de lange termijn. Ook moedigt het aan tot creativiteit. Immers, naast
traditionele maatregelen hebben we ook nu nog onbekende oplossingen nodig. Het kabinet
heeft verduurzaming van de energiehuishouding op de middellange en lange termijn als
doel gesteld. Dit rapport vormt de beleidsagenda voor de komende jaren.
De beoogde verduurzaming van onze energiehuishouding is geen eenvoudige opgave,
maar biedt wel belangrijke kansen voor kennisinstellingen, het bedrijfsleven, het milieu
en onze concurrentiepositie.
De realiteit gebiedt te erkennen, dat een duurzame energievoorziening voorlopig nog
toekomstmuziek is. Op weg naar dat doel is er toch al veel te bereiken. Meer
samenwerking in Europa, forse energiebesparingen, een groter aandeel duurzame
energie, meer innovatie en een slimmer verbruik van de energiebronnen.
Nu zijn nieuwe impulsen nodig voor een duurzame energievoorziening later