Publicatie Laka-bibliotheek:
Energie in cijfers; energy in figures

AuteurMin. EZ
Datum1988
Classificatie 1.01.0.00/74 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord
Preface
Enkele jaren geleden is door het ministerie van
Economische Zaken het vouwblad "Energie in
Cijfers” uitgegeven. In die uitgave waren energiecijfers
tot en met het jaar 1982 opgenomen. Sinds
dat jaar hebben zich op het gebied van energie
belangrijke ontwikkelingen voltrokken, waaronder
de daling van de energieprijzen. Een nieuwe
brochure is dan ook gewenst.
Deze brochure "Energie in Cijfers” vormt een
onderdeel van een voorlichtingsreeks over energie,
die door het ministerie van Economische Zaken
wordt uitgegeven. Naast "Energie in Cijfers” is in
deze reeks reeds de brochure "Energie in
Nederland" gepubliceerd. Binnenkort zullen een
aantal brochures over meer specialistische
energie-onderwerpen verschijnen.
In deze brochure zijn alleen historische gegevens
opgenomen. Verwachtingen over energieverbruik
en energieprijzen zijn in andere publikaties
opgenomen, zoals "Een drietal scenario's van het
energieverbruik van Nederland tot het jaar 2010"
van het Centraal Plan Bureau, de "Nationale
Energie Verkenningen• van het Energie Studie
Centrum en de notitie "Energieprijspaden 1987-
2010" van het ministerie van Economische Zaken.
Deze brochure is in twee stukken verdeeld: Energie
in de wereld en Energie in Nederland. Vanwege het
vaak technische karakter van de cijfers is op een
aantal plaatsen begeleidende tekst toegevoegd.
Daarnaast is een omrekentabel gegeven die de
verbanden tussen de verschillende energieeenheden
aangeeft. Ik vertrouw erop dat "Energie
in Cijfers” in dit nieuwe jasje wederom in een
behoefte zal voorzien.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.