Publicatie Laka-bibliotheek:
Energie in Nederland

AuteurMin. EZ
Datumaugustus 1994
Classificatie 1.01.0.00/70 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Energie in Nederland
"Energie in Nederland" is een introductie op het
energiebeleid van een klein, welvarend en
dichtbevolkt land. Een land dat zich niet alleen
kenmerkt door polders en windmolens, maar ook
door raffinaderijen en havencomplexen.
Het belang van energie in Nederland blijkt uit het
feit dat de totale energiekosten in Nederland circa
f 40 miljard bedragen bij een bruto nationaal
produkt van f 574 miljard (1993). Tevens blijkt het
uit het bezit van een belangrijke energiegrond stof:
aardgas. De cumulatieve inkomsten hiervan voor
de Nederlandse Staat bedragen sinds 1974 bijna

f 235 miljard.
Na Rusland, de VS en Canada is Nederland de
grootste gasproducent van de wereld. Het
Nederlandse aardgas levert daarmee niet alleen
een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse
energievoorziening, maar ook aan de Europese.
Voor de Westeuropese olievoorziening is
Nederland eveneens van vitaal belang. Het gaat
daarbij vooral om de raffinage en doorvoer van
olie afkomstig uit het buitenland. Gas, olie, kolen,
kernenergie, windenergie, elk van deze
energiebronnen heeft zijn eigen mogelijkheden en
kent zijn eigen beperkingen. Het realiseren van een
verantwoord pakket is dan ook de uitdaging voor
het energiebeleid. Dit beleid heeft immers mede
tot doel het ook de volgende generaties mogelijk
te maken om in hun energiebehoefte te voorzien.

Het scheppen van voorwaarden voor een
betaalbare, betrouwbare en schone
energievoorziening, nu en in de toekomst, is
daarmee te beschouwen als de centrale
boodschap van "Energie in Nederland".

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.