Publicatie Laka-bibliotheek:
Energienota

AuteurMin. EZ
1-01-0-00-25.pdf
Datum1974
Classificatie 1.01.0.00/25 (ALGEMEEN)
Opmerking Alleen deel over kernenergie gedigitaliseerd
Voorkant

Uit de publicatie:

10. Kernenergie
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens aan de orde gesteld: o de huidige positie van kernenergie in de Nederlandse energievoorziening (10.1); o de vaak ten onrechte gelegde koppeling tussen voortgaande exponentiële groei
van het energieverbruik en invoering van kernenergie (10.2); o nadelige kenmerken van kernenergie zoals radio-actief afval en grote thermische
belasting van het natuurlijk milieu (10.3); o de noodzaak gelegitimeerde transnationale structuren te realiseren alvorens toepassing
van kernenergie op grote schaal verantwoord is (10.5); o de veelal gepolitiseerde discussie inzake veiligheid en een politieke discussie over
het aanvaardbaar achten van het nieuwe fenomeen met de daaruit voortvloeiende politieke
verantwoordelijkheid in geval van een standpuntbepaling (10.5); o voordelige kenmerken van kernenergie zoals kostenbesparing en diversificatie in
de energievoorziening (10.6); o de beleidsconclusies die een gefaseerd bouwprogram van maximaal 3 centrales
van 1000MWieder inhouden, mits o.a. een organisatiestructuur wordt verwezenlijkt
waarin de centrale overheid een beslissende stem heeft (10.7.1); enkele kwantitatieve
aspecten van deze beleidskeuze zoals ten aanzien van de energiebalans, kosten en
werkgelegenheid (10.7.2); o de thans bestaande internationale organisatie op het gebied van kernenergie
(10.8.1); de hoofdlijnen van de voorgestelde nieuwe orgánisatiestructuur met een
staatsmonopolie voor kernenergie (10.8.2); o Ten slotte wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan het Snelle Kweekreactor
Project (10.9), het Ultra Centrifuge Project (10.10), nucleaire scheepsvoortstuwing
(10.11) en het Reactor Centrum Nederland (10.12).