Publicatie Laka-bibliotheek:
Samenvatting energienota

AuteurMin. EZ
Datumseptember 1974
Classificatie 1.01.0.00/24 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

SAMENVATTING ENERGIENOTA
De minister van Economische Zaken, drs. R.F.M. Lubbers, heeft de Tweede Kamer
der Staten-Generaal een Energienota gezonden.
In deze nota komen de verschillende aspecten van het energiebeleid in hun onderlinge
samenhang naar voren. Hierbij is ervan uitgegaan dat de energiedragers elkaar
kunnen en ook zullen moeten vervangen en tevensdat het energiebeleid als zodanig geintegreerd
moet worden in het sociaal-economisch beleid en afgestemd op andere elementen
van het regeringsbeleid, onder meer betreffende het milieu. Tevens speelt de
internationale samenhang een grote rol.
De nota beoogt dus een integrale benadering te geven. Zij wil een aanzet zijn
voor het in de komende tien jaar te voeren beleid en een uitgangspunt voor discussies
over te kiezen grondslagen van het beleid als zodanig. Een "laatste woord" is
de nota dan ook niet. De ontwikkelingen op energieterrein zijn immers nog zo in beweging,
dat ramingen snel verouderen. Voorts zullen beslissingen op internationaal
vlak van invloed zijn op het in Nederland gevoerde beleid; daarom moet er ruimte
blijven voor aanpassing in het licht van nieuwe ervaringen. Op enkele plaatsen wordt
daarom bewust volstaan met de aanduiding van een probleem of met het aangeven van
beleidsvarianten.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.