Publicatie Laka-bibliotheek:
Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’

AuteurW.Turkenburg
1-01-0-00-125.pdf
Datummaart 2022
Classificatie 1.01.0.00/125 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

   Naast tenminste 200.000 MW wind- en zonvermogen in 2050
   óók meer dan 45.000 MW gegarandeerd vermogen nodig
    én energie uit andere bronnen – dan ook kernenergie?

Kanttekeningen bij de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-2025’


                   Wim Turkenburg
                      31 maart 2022
In deze notitie wordt de vormgeving van de energie- en elektriciteitsvoorziening van Nederland
richting 2050 besproken en worden suggesties gedaan voor het te voeren energietransitiebeleid.
De notitie is vooral een reactie op de energieplannen zoals gepresenteerd in ‘Coalitieakkoord 2021-
2025’ van VVD, D66, CDA en Christen Unie, op basis waarvan begin 2022 een nieuw kabinet aan de
slag is gegaan. De notitie is ook een kritische reflectie op uitspraken die in het energiedebat veel
worden gehoord, zoals: “De energiebehoefte van Nederland kan in 2050 vrijwel geheel door zon,
wind en groene waterstof worden gedekt”, en ook: “Nieuwe kerncentrales kunnen al in 2030 stroom
aan het net leveren”.