Publicatie Laka-bibliotheek:
Klompen in de machinerie: Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishouding

AuteurJ.P. van Soest
1-01-0-00-109.pdf
Datumaugustus 2011
Classificatie 1.01.0.00/109 (ALGEMEEN)
Opmerking Deel I en II
Voorkant

Uit de publicatie:

            Klompen in de machinerie
            Bewuste en onbewuste sabotage van de
            transitie naar een duurzame
            energiehuishouding

            Essay (tweeluik) voor Raad
            Leefomgeving en Infrastructuur

            Deel I en Deel II
"Niets is lastiger om aan te pakken, hachelijker om er de leiding over te nemen, of minder
zeker van succes, dan het invoeren van nieuwe dingen, omdat degene die nieuwigheden
invoert, hen die het in de oude toestand goed ging tot vijanden en hen die het onder de
nieuwe omstandigheden goed zou kunnen gaan, als lauwe verdedigers heeft".
Niccolò Machiavelli – De Heerser.
                Jan Paul van Soest
                30 augustus 2011
Colofon
‗Klompen in de machinerie‘ is geschreven op verzoek van de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) door Jan Paul van Soest als
verantwoordelijk partner voor dit project bij De Gemeynt, coöperatie u.a.
Alle opvattingen verwoord in dit essay zijn volledig voor de
verantwoordelijkheid van de auteur.

Te citeren als: Jan Paul van Soest, 2011. Klompen in de Machinerie.
Uitgave De Gemeynt, Klarenbeek.
PB2011-006

Publicatie is beschikbaar op www.gemeynt.nl

© De Gemeynt, 30 augustus 2011
Elsbosweg 53
7381 BJ Klarenbeek
T 055 301 26 92
                        2
Klompen in de machinerie
Inhoudsopgave
Colofon ............................................................................................................................. 2
Voorwoord ....................................................................................................................... 5

Deel I: Klompen in de machinerie..................................................................................... 8

1.     Klompen in de machinerie .................................................................................... 9