Publicatie Laka-bibliotheek:
Energierapport 2011

AuteurMin. EL&I
1-01-0-00-108.pdf
Datumjuni 2011
Classificatie 1.01.0.00/108 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Energierapport 2011
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
vrijdag 10 juni 2011
                             1
Executive Summary


De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende
fossiele brandstoffen. Daarbij moeten we meer profiteren van onze sterke energiesector. Energie is
een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de economie. Afnemers moeten kunnen
rekenen op betrouwbare energie tegen concurrerende prijzen. Om dat te behouden zijn alle veilige
en betrouwbare energie-opties hard nodig, grijs en groen. Op de langere termijn is een realistische
overgang naar een duurzame energiehuishouding nodig met het oog op het klimaat en de
afnemende  beschikbaarheid  van  fossiele  brandstoffen.  Dit  vraagt  om  een  internationale
economische aanpak om bedrijven en burgers niet onnodig met hoge kosten op te zadelen. Nieuw
in het energiebeleid is dat het kabinet wil profiteren van de kracht van de Nederlandse
energiesector. Dat levert groei, banen en inkomsten op.


De kern van het energiebeleid is:


1. De overgang naar een schonere energievoorziening.
Het bereiken van een CO2-arme economie in 2050. Daarvoor is een internationale klimaataanpak
de enige route en is een transitie naar een duurzame energiehuishouding nodig.


2. Economisch perspectief energiesector.
De transitie moet goed zijn voor de Nederlandse economie. In de visie van het kabinet is het niet
groen óf groei, maar groen én groei. Het kabinet wil inspelen op de kracht van de energiesector en
die verder vergroten door samen te werken met ondernemers en onderzoekers aan nieuwe
energietechnieken. Alleen dan kan Nederland hernieuwbare energie verder ontwikkelen en zich
internationaal blijven onderscheiden als energieland. Dat levert groei, inkomsten en banen op.


3. Zorgen voor een betrouwbare energievoorziening.
Het kabinet streeft naar een evenwichtige mix van groene en grijze energie uit binnen- en