Publicatie Laka-bibliotheek:
Energie in 2030: maatschappelijke keuzes van nu

AuteurGanzevles, v. Est, Ratheneau Instituut
-
Datum2011
Classificatie 1.01.0.00/106 (ALGEMEEN)
Opmerking Beschikbaar op https://www.rathenau.nl/sites/default/files/aeneas-energie-in-2030_01.pdf
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord
De wisselwerking tussen technologie en samenleving gaat altijd 
met horten en stoten. Neem kernenergie.
In 2004 bracht het Rathenau Instituut, samen met CE Delft, de 
studie Het nucleaire landschap. Verkenningen
van feiten en meningen over kernenergie uit. De centrale in 
Borssele zou in 2013 gesloten worden.
Plannen voor uitbouw van kernenergie in Nederland waren er niet. 
Dat kon wel eens snel veranderen, zo
was onze inschatting. Klimaatverandering en de liberalisering van 
de energiemarkt zouden om een nieuw
politiek en maatschappelijk oordeel kunnen vragen. Die inschatting 
bleek juist. Borssele blijft open. En
anno 2011 zijn er plannen voor de bouw van een extra kerncentrale. 
Ondanks het ongeval met de reactor
in het Japanse Fukushima (maart 2011) staat uitbouw van kernenergie 
hoog op de Nederlandse beleidsagenda.

De maatschappelijke ontwikkelingen bij andere energietechnologieën 
laten zich evenmin gemakkelijk
voorspellen - zo laat het boek Energie in 2030 uitgebreid zien. 
Denk aan de 'eerste generatie' biobrandstof.
Deze optie voor verduurzaming krijgt nu gemakkelijk het label 
'onethisch' opgespeld. Want etenswaar die
in de tank belandt kan geen hongerige monden voeden. Maar te 
gemakkelijke indelingen in 'goedè en
'foutè energie helpen de energiediscussie niet verder. Vallen en 
opstaan is nodig, zo heeft het Rathenau
Instituut al eerder laten zien in het rapport Naar de kern van de 
bio-economie: De duurzame beloftes van biomassa in perspectief.

Een ander voorbeeld van horten en stoten is de onrust over de afvang 
en ondergrondse opslag van C02•
Dit was een speerpunt voor verduurzaming onder Balkenen de-IV. 
Maar na zorgen en protesten van gemeentes en omwonenden zijn 
proefprojecten op land voorlopig niet meer aan de orde.
Meer recent groeit de aandacht voor winning van de enorme 
hoeveelheden schaliegas (leisteengas) die in de diepe ondergrond van 
Brabant verscholen zitten. Het groeiend enthousiasme over de economische
haalbaarheid lijkt gelijk op te gaan met zorgen over vervuiling van het 
grondwater.

Het voorgaande illustreert dat elke energietechnologie leidt tot 
maatschappelijke vragen en zorgen. Een 'silver bullet technology' is er niet. 
Een toverformule voor draagvlak evenmin. De grote vraag is dan ook:
hoe houden we onze energie-economie maatschappelijk aanvaardbaar? 
Door te laten zien wat 'betaalbare, betrouwbare en schone energie' in de 
praktijk betekent. Met een langetermijn, politieke inspanning die
de verdeling van lusten en lasten tussen bedrijven, overheden en burgers 
stap voor stap transparanter en rechtvaardiger maakt. Met zo min mogelijk 
nadelen en liever nog voordelen voor mens en milieu elders ter wereld. 
Met dit boek hoopt het Rathenau Instituut, met dank aan de vele deskundigen 
die zich hiervoor ingezet hebben, een stap in deze richting te zetten.

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.