Publicatie Laka-bibliotheek:
Verborgen krachten: Nederlanders op zoek naar energie

AuteurMaas, Cocquyt, Museum Boerhaave
Datum2011
Classificatie 1.01.0.00/105 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord
Pas wanneer je er oog voor krijgt, valt op hoeveel sporen onze eeuwenlange zoektocht
naar energie heeft nagelaten in het landschap. In de strakke polders hier in
Zuid-Holland, de erfenis van de turfgraverij uit onze Gouden Eeuw, staan kassen
die dankzij Gronings gas een bloeiend exportproduct voortbrengen. Moderne
windmolens staan er wind te vangen, evenals de historische molens op de dijken
van de plassen, die ook weer om de turf zijn afgegraven. Nu en dan vind je
een benzinepomp langs de weg van de Nederlands-Britse multinational Shell,
een elektriciteitshuisje draagt nog net herkenbaar een half vergaan 'Kernenergie?
Nee bedankt' -affiche.
De zoektocht naar energie is bepalend geweest voor het lot van ons land. Het
zijn grote woorden, maar het is niet anders. Ging het goed met de brandstofwinning,
dan ging het goed met Nederland. Toch is er in de literatuur relatief weinig
aandacht aan besteed. Dat geldt ook voor de beeldvorming: de strijd tegen het
water geldt als het summum van Nederlanderschap, de koortsachtige zoektocht
naar energie is op geen enkele wijze vertegenwoordigd in ons zelfbeeld. Toch
heeft ze wel degelijk typisch Nederlandse kenmerken. De verhalen in dit boek
zullen dit aantonen.
Deze bundel bevat veertien bondige essays, die uitgaan van een markante of
baanbrekende ontwikkeling uit de geschiedenis van de Nederlandse zoektocht
naar energie. Als zodanig staan ze op zichzelf, maar tezamen tonen ze tevens de
grote lijnen van het verhaal. Al zappend krijgt de lezer zo de hoge pieken en diepe
dalen van de nationale energiegeschiedenis voorgeschoteld: de verbluffende
gevolgen van de turfwinning, het gasveld van Slochteren en de zoektocht naar
olie in Nederlands-Indië. De verbeeldingskracht van ingenieur Dijkhuis met zijn
bolbliksems komt aan bod, net als het visionaire energie-eiland van Lievense, de
dadendrang van Jaap Kistemaker met zijn isoropenseparator en de soms kleurrijke
maatschappelijke reacties op nucleaire energie en de atoombom.
Daarnaast is de zoektocht naar energie ook een wetenschappelijke zoektocht.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.