Publicatie Laka-bibliotheek:
Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpunt

AuteurMin. EZ
Datumjanuari 1985
Classificatie 1.01.0.00/06 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpunt

Ministerie van Economische Zaken

SAMENVATTING
Hoe zorgen we ervoor dat ook in de rest van deze eeuw de elektriciteit
beschikbaar zal zijn, die we dan in Nederland nodig zullen hebben?
Over deze vraag is veel gestudeerd, geschreven en gesproken, vooral
tijdens de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. Uit een oogpunt
van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening tegen zo laag mogelijke
kosten is het onverantwoord besluiten hierover verder uit te stellen.

Op 23 januari 1984 presenteerde de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid haar Eindrapport aan regering en parlement. In dit
rapport komt de Stuurgroep tot een aantal conclusies en aanbevelingen
voor het te voeren beleid. Een in het oog lopende conclusie van de
Stuurgroep is de gewenste maximale inzet van duurzame energie, warmte/
kracht-koppeling en stadsverwarming. Voorts stelt de Stuurgroep dat
er nu geen noodzaak is te beslissen over de verdere uitbreiding van
kernenergie.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.