Publicatie Laka-bibliotheek:
Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afval

AuteurMin. EZ
1-01-8-53-04.pdf
Datumseptember 2012
Classificatie 1.01.8.53/04 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Opmerking Wijziging van de vergunning uit 2001, 1.01.8.50/98
Voorkant

Uit de publicatie:

                   Beschikking


      AMBTSHALVE WIJZIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN
     VERBONDEN AAN DE KERNENERGIEWET-VERGUNNING
       VERLEEND AAN DE NUCLEAR RESEARCH and
      CONSULTANCY GROUP v.o.f. (NRG) IN VERBAND MET
      DE AFVOER VAN RADIOACTIEF AFVAL VANUIT DE
            INRICHTING VAN NRG
                    Verleend door:

   DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW
            EN INNOVATIE


1. Het Besluit1.1   Ambtshalve wijziging van de vergunningvoorschriften

Op grond van artikel 19, eerste lid, van de Kernenergiewet wordt de aan Nuclear
Research and consultancy Group v.o.f., Westerduinweg 3 te Petten (verder: NRG)
op grond van de artikelen 15, onderdelen a en b, 29 en 34 van de Kernenergiewet
verleende vergunning van 2 augustus 2001, nr. DGM/2001049111, laatstelijk
gewijzigd bij besluit van 14 oktober 2008, nr. DGM/SVS/2008090885, ambtshalve
op de navolgende wijze gewijzigd en aangevuld:

I.
In onderdeel D, Waste Storage Facility, Decontamination en Waste Treatment en
radioactieve afvalstoffen in de inrichting, wordt voorschrift D.5 gewijzigd en luidt
thans als volgt:

5.  De vaten met radioactief afval die aanwezig zijn in de Waste Storage Facility
   (WSF), met uitzondering van de vaten waarin splijtstoffen voorkomen en met
   uitzondering van de vaten met als alfahoudend geclassificeerd afval, dienen
   uiterlijk 31 december 2017 ten behoeve van verwerking van de Onderzoeks
   Lokatie Petten te zijn afgevoerd, of eerder indien redelijkerwijs mogelijk.