Publicatie Laka-bibliotheek:
Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’ eindrapportage

AuteurMin. EZ, Berenschot
1-01-8-50-101.pdf
Datumjuni 2016
Classificatie 1.01.8.50/101 (OLP (Onderzoekslocatie Petten) NRG/ECN/RCN - PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’
eindrapportage
10 juni 2016
Ministerie van Economische Zaken
Berenschot

Inhoudsopgave

Kort samenvattend overzicht, leeswijzer
Inleiding
Probleemschets
Benodigde interventie 1: Ontvlechting
Consequenties van ontvlechting
Analyse van marktvraag en mogelijkheden ‘ECN Duurzaam’
a. De ontwikkelingen in de markt voor duurzame-energie-onderzoek
b. Toekomstige vraag naar duurzame-energie-onderzoek (private en publieke markt)
c. Mogelijkheden (sterkten en zwakten) van huidig ECN
d. Mogelijkheden om toekomstig aanbod te organiseren in Nederland
Benodigde interventie 2: Toekomstscenario’s ‘ECN Duurzaam’
a. Toekomstscenario’s voor ‘ECN Duurzaam’
b. Nadere invullingsvragen
Implementatie agenda
Beantwoording onderzoeksvragen

Leeswijzer
• In onderdeel 1 van de rapportage staat enige inleiding.
• In onderdeel twee wordt de schets van de problemen bij Stichting ECN 
uitgewerkt.
• In onderdeel drie komen we tot de conclusie dat er een grotere interventie 
nodig is dan ECN zelf kan nemen: ontvlechting, waarna we in onderdeel
4 de consequenties van ontvlechting schetsen.
• In onderdeel 5 treft u een uitgebreide analyse van marktvraag en 
mogelijkheden voor ‘ECN Duurzaam’:
− De ontwikkelingen in de markt voor het duurzame energie onderzoek
− Toekomstige vraag naar duurzame energie onderzoek (private en publieke 
markt)
− Mogelijkheden (sterkten en zwakten) van huidig ECN duurzame energie 
onderzoeksactiviteiten
− Mogelijkheden om toekomstig aanbod te organiseren in Nederland.
• In onderdeel 6 schetsen we dan de tweede interventie die nodig is na 
ontvlechting: de doorstart van ‘ECN Duurzaam’.
• Bij de ontvlechting en eventuele doorstart(s) schetsen we vervolgens 
een implementatie agenda (deel 7).
• In onderdeel 8, tenslotte, beantwoorden we alle onderzoeksvragen.