Publicatie Laka-bibliotheek:
Overheidsgarantie voor de bouw van een kerncentrale in Nederland. Een inschatting van maatschappelijke kosten en opbrengsten

AuteurSpring Associates
1-01-8-25-05.pdf
Datumseptember 2010
Classificatie 1.01.8.25/05 (BORSSELE II - PZEM/DELTA - Algemeen)
Voorkant

Uit de publicatie:

Overheidsgarantie voor de bouw van een kerncentrale in Nederland
   – Een inschatting van de maatschappelijke kosten en opbrengsten-
   Flamanville EPR nucleaire reactor in aanbouw (november 2009)
   Christophe Ena (AP photo)
  Dit rapport is opgesteld door Spring Associates, een strategie adviesbureau gevestigd te Amsterdam. Dit document mag
    niet worden verspreid, geciteerd of gereproduceerd voor distributie zonder voorafgaande toestemming van Spring
  Associates. Een deel van de informatie vervat in dit document is verkregen uit openbare bronnen of analyses uitgevoerd
   door andere partijen. Hoewel deze bronnen betrouwbaar worden geacht, is Spring Associates op geen enkele wijze
   verantwoordelijk voor dergelijke informatie. De opinies in dit rapport zijn weergaven van de inzichten ten tijde van de
   oorspronkelijke verschijningsdatum van dit rapport. Sommmige cijfers zijn schattingen en dienen daarom met enige
  voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.De informatie en de weergegeven opinies in het rapport zijn onderhevig aan
                    verandering zonder voorafgaande kennisgeving.
  De maatschappelijke kosten en opbrengsten van een overheidsgarantie, het
  risico en beleidsoverwegingen
Samenvatting
Op wereldwijde schaal lijkt er hernieuwde interesse in kernenergie te zijn. Echter, in de huidige
marktordening lijken investeringen in de bouw van nieuwe kerncentrales onwaarschijnlijk zonder enige
vorm van overheidsingrijpen omdat de financieringsrisico’s voor private partijen te groot zijn. Een overheid
kan ervoor kiezen om een overheidsgarantie te verstrekken, zoals in Amerika gebeurt. In dit rapport wordt
getracht een antwoord te geven op de vraag wat de maatschappelijke kosten zijn van een
overheidsgarantie op een nieuwe kerncentrale in Nederland.


Het verstrekken van een garantie houdt een exposure-risico en een default-risico in voor de overheid.
Echter, het schatten van de kosten van deze risico’s