Publicatie Laka-bibliotheek:
Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale Borssele

AuteurL.van de Vate
1-01-4-30-75.pdf
Datumapril 2018
Classificatie 1.01.4.30/75 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Voorkant

Uit de publicatie:

Eindberging hoogradioactief afval met diepe boorgaten bij de kerncentrale Borssele

POSITION PAPER
April 2016
Leo van de Vate
Met ondersteuning van Herman Damveld, Jan Prij en Leo Vons

Verantwoording
 De auteur adviseert om op korte termijn een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren 
 naar een nieuwe mogelijkheid voor de definitieve berging van al het Nederlandse 
 radioactieve afval.
Het gaat om berging van het hoogradioactieve afval in ca. 5 km diepe boorgaten bij 
de kerncentrale Borssele in combinatie met ondiepe begraving van het overgrote deel 
van het laag- en middelradioactief afval elders in oostelijk Nederland (bv. bij 
Urenco/Almelo).
Deze voor ons land nieuwe vorm van definitieve berging kan veiliger, sneller, 
goedkoper en meer maatschappelijk aanvaardbaar zijn dan eindberging over meer dan 
150 jaar van al ons radioactieve afval in een traditionele opbergmijn in relatief 
ondiepe zoutpijlers of kleilagen. Aan de veiligheid van de opbergmijn is al bijna 
40 jaar gestudeerd en veel van de ontwikkelde kennis kan gebruikt worden voor 
onderzoek naar de hier gepresenteerde nieuwe oplossing voor definitieve berging.
De diepeboorgatentechniek bezit een zeer grote veiligheidsbarrière die essentieel 
is voor de berging van hoogradioactief afval en ze is vanwege de grote diepte in 
principe gesteentetype onafhankelijk. Ze is snel uitvoerbaar (binnen 20 à 30 jaar 
na sluiting van de kerncentrale Borssele) en naar verwachting goedkoop (aanlegkosten 
voor 3 boorgaten ca. € 200 miljoen). 
Voor de aanleg van enkele (ca. 3) diepe boorgaten, voldoende voor al ons 
hoogradioactief afval, komt om logistieke en maatschappelijke redenen de locatie 
van de kerncentrale Borssele na sluiting in aanmerking.
Daar is immers draagvlak voor nucleaire activiteiten. 
Afbraak en opberging kort daarna op dezelfde locatie mag uit het oogpunt van 
veiligheid positief en maatschappelijk aantrekkelijk worden genoemd. Onderzoek 
aan deze opbergmogelijkheid kan nu reeds aanvangen. 
Ondiepe begraving van het overgrote deel van het laag- en middelradioactief afval 
is een veilige en bewezen techniek en kan naar verwachting gerealiseerd worden 
in gebieden in Nederland waar de grondwaterspiegel laag is. Deze zijn o.a. in de 
oostelijke delen van ons land ruim voorhanden; geschatte aanlegkosten ca.
 € 200 miljoen.
De totale aanlegkosten van de boorgaten en de ondiepe begraving zullen naar 
verwachting ca. € 400 à 500 miljoen bedragen tegen 2-30 miljard euro voor een 
opbergmijn in zoutpijlers of kleilagen.