Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernafval: Het miljoenenprobleem: Standpunt Zoutkoepeloverleg

AuteurH.Damveld, Zoutkoepeloverleg
1-01-4-30-51.pdf
Datumseptember 2009
Classificatie 1.01.4.30/51 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Voorkant

Uit de publicatie:

Standpunt Zoutkoepeloverleg, september 2009
Tekst: Herman Damveld

Wereldwijd is men begonnen met kernenergie, en daarmee met de aanmaak van kernafval, nog voordat er een oplossing was voor dit afval. In Nederland ging het niet anders. De kerncentrale Borssele maakt kernafval, dat zeker een miljoen jaar gevaarlijk blijft. Bij de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele dreigt het kernafvalprobleem wederom naar de toekomst doorgeschoven te worden. Het energiebedrijf DELTA N.V. heeft op 22 juli 2009 de Startnotitie Milieueffectrapport Tweede Kerncentrale Borssele ter inzage gelegd. Daarin heeft DELTA het wel over honderd jaar bovengrondse opslag van kernafval (p. 25). Maar wat er in de 999.900 jaar daarna moet gebeuren, daarover zwijgt DELTA. Wij vinden dat een hoogst onwenselijke situatie, die we hieronder nader uiteen zullen zetten. Juist omdat er geen oplossing voor het kernafval in zicht is, mogen er geen nieuwe kerncentrales gebouwd worden.