Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie recht

AuteurMr.Ing.H.J. van Zwam
Datum1985
Classificatie 1.01.0.40/11 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voorwoord
Bij veel organisaties bestaat behoefte aan meer overzicht van het nationale en
internationale kernenergierecht en aan inzicht in de samenhang tussen de vele
bepalingen hiervan.
De uitgaven van de Nederlandse Staatswetten van Schuurman & Jordens geven
weliswaar een compleet, maar tegelijkertijd ook een onoverzichtelijk
beeld. Dit boek is geschreven om tegemoet te komen aan de wens van diegenen
die wat meer willen weten van het kernenergierecht.
Ervan uitgaande dat de lezers niet allemaal juridisch of technisch geschoold
zijn, is zoveel mogelijk gestreefd naar vermijding of verklaring van vakjargon.
De onderlinge samenhang van de bepalingen heeft veel aandacht gekregen.
De consequenties voor het bedrijfsleven zijn, wanneer die niet zo duidelijk uit
de bepalingen zelf blijken, nog eens extra aangegeven. Vooral bij de behandeling
van het Nederlandse recht is regelmatig vergeleken met het 
arbeidsomstandighedenrecht.
Procedurele kwesties, zoals het aanvragen van een vergunning
en het in beroep gaan tegen beschikkingen, zijn wel aangeduid maar
niet behandeld.
Bij de studie is eerst het Verdrag tot oprichting van Euratom gevolgd. Hierbij
is elk zijspoor dat naar andere internationale overeenkomsten of naar het 
Nederlands recht wijst, gevolgd.
In het tweede deel van deze uitgave is de Kernenergiewet gevolgd. Daarbij
zijn de uitvoeringsbesluiten, voor zover van belang, meegenomen. Op die manier
is vrijwel elk onderdeel van het internationale of nationale kernenergierecht
aangeroerd. Soms summier, soms uitvoeriger, al naar de behoefte van
iemand die in zijn dagelijks werk met kernenergierecht te maken heeft zonder
dat het zijn eigenlijk werkterrein uitmaakt.
Gehoopt wordt dat dit boek de lezer in staat zal stellen wegwijs te raken in het
kernenergierecht. Het zal het de lezer gemakkelijker maken in concrete situaties
de van toepassing zijnde regels snel te vinden en op de juiste waarde te
schatten. Zeker als de toepassing van kernenergie een nieuwe vlucht zou nemen
in Nederland zullen velen behoefte hebben aan een handleiding in het
kernenergierecht zoals die door de heer Van Zwam is samengesteld.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.