Publicatie Laka-bibliotheek:
Begrensde besluitvorming over 'n onbegrensd milieuprobleem: Kernenergie in het Nederlands grensgebied

AuteurSchepers, Wilbers
Datum1984
Classificatie 1.01.0.40/09 (AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERINGEN / WETGEVING)
Voorkant

Uit de publicatie:

INLEIDING
In Nederland wordt de 'Brede Maatschappelijke Discussie' gevoerd.
Voordat deze discussie en de rapportage daarvan afgerond
zijn, zullen geen nieuwe besluiten over verdere invoering
van kernenergie genomen worden. Aan de Nederlandse grenzen
verschijnt echter de ene kernenergieinstallatie na de andere,
zonder dat de Nederlandse burger daar enige invloed op heeft.
Daarbij valt te denken aan de vruchteloze pogingen die het
Twents komitee 'Burgerinspraak over de grens' heeft ondernomen
om invloed uit te oefenen op het plaatsen van kernenergieinstallaties
in het Duitse deel van het Nederlands-Duitse grensgebied.
De effecten van een kernenergieinstallatie en van kernenergie
in het algemeen, reiken verder dan het nationaal territorium.
Hierbij denken we vooral aan de lucht- en waterverontreiniging,
het afvalprobleem, de politieke en militaire implicaties en
niet te vergeten de psychische effecten. In hoofdstuk 1 lichten
we deze effecten nader toe.
Toch worden besluiten over kernenergie op nationaal niveau genomen.
Wat zijn de consequenties van het feit dat staatkundige
grenzen fungeren als begrenzing voor het kernenergiebeleid?
Vormen staatkundige grenzen wel het juiste politiek-geografische
kader voor dit beleid?
We veronderstellen dat het feit dat veel kernenergieinstallaties
aan de grens worden geplaatst, er op duidt dat politieke
motieven in sterke mate bepalend zijn voor de lokatiekeuze. Bij
deze grenslokaties valt namelijk een grote groep mensen (aan de
andere kant van de grens) buiten de democratische besluitvorming.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopie├źn.