Publicatie Laka-bibliotheek:
Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales

AuteurMin. EL&I, M.J.M.Verhagen
1-01-0-20-19.pdf
Datumfebruari 2011
Classificatie 1.01.0.20/19 (NIEUWE KERNCENTRALES - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag

                                          Directoraat-generaal voor
De Voorzitter van de Tweede Kamer                          Energie, Telecom en Markten
der Staten-Generaal                                 Directie ICT & Toepassing

Binnenhof 4                                     Bezoekadres
                                          Bezuidenhoutseweg 30
2513 AA ’s-GRAVENHAGE
                                          2594 AV Den Haag

                                          Postadres
                                          Postbus 20101
                                          2500 EC Den Haag

                                          Factuuradres
                                          Postbus 16180
                                          2500 BD Den Haag

                                          T 070 379 8911 (algemeen)
                                          www.rijksoverheid.nl/eleni

Datum    11 februari 2011
                                          Ons kenmerk
                                          ETM/ED / 11015856
Betreft   Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales
In het Regeerakkoord staat dat aanvragen van vergunningen voor de bouw van
een of meer nieuwe kerncentrales die voldoen aan de vereisten, worden
ingewilligd. Met deze brief stel ik u op de hoogte van