Publicatie Laka-bibliotheek:
Overheidsgarantie voor de bouw van een kerncentrale in Nederland: een inschatting van de maatschappelijke kosten en opbrengsten

AuteurSpring Associates
-
Datumseptember 2010
Classificatie 1.01.0.20/20 (NIEUWE KERNCENTRALES - ALGEMEEN)
Opmerking Beschikaar in de Laka-bibliotheek onder 1.01.8.25/05
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting
Op wereldwijde schaal lijkt er hernieuwde interesse in kernenergie te zijn. Echter, in de huidige marktordening lijken investeringen in de bouw van nieuwe kerncentrales onwaarschijnlijk zonder enige vorm van overheidsingrijpen omdat de financieringsrisico’s voor private partijen te groot zijn. Een overheid kan ervoor kiezen om een overheidsgarantie te verstrekken, zoals in Amerika gebeurt. In dit rapport wordt getracht een antwoord te geven op de vraag wat de maatschappelijke kosten zijn van een overheidsgarantie op een nieuwe kerncentrale in Nederland.
Het verstrekken van een garantie houdt een exposure-risico en een default-risico in voor de overheid. Echter, het schatten van de kosten van deze risico’s is om diverse redenen lastig. De in dit rapport gehanteerde methode, gebaseerd op publiek beschikbare gegevens, leidt tot een schatting van de overheids-exposure van € 2 miljard, en een default risico van € 1 miljard.
Wanneer de Nederlandse overheid ertoe zou besluiten een garantie te verstrekken dan zal de ontvanger een premie moeten betalen die een weergave vormt van het risico. De overheid zal waarschijinlijk een deel van deze premie op zich moeten nemen. Dit bedrag zou, afhankelijk van hoeveel de bedrijven zelf kunnen bijdragen kunnen liggen tussen 0 en € 1 miljard, maar ligt waarschijnlijk rond de € 500 Miljoen. De kosten van een overheidsgarantie zijn weliswaar significant, maar kunnen, afgezet tegen beleidsdoelstellingen voor CO2-reductie, ook als efficiënte, hoewel risicovolle, investeringen worden beschouwd. Ze kunnen bovendien op verschillende partijen (belastingbetalers, leveranciers of afnemers) worden afgewenteld, zoals in Finland gebeurt.
Het is echter de vraag of de overheid met publiek geld ook private rendementen moet willen garanderen. Als het goed gaat, worden het energiebedrijf en de banken rijk, gaat het mis dan betaalt de overheid de rekening.

Deze publicatie is digitaal beschikbaar in de Laka-biblitoheek maar de pdf staat niet online.
Mail ons (info@laka.org) als u de pdf toegestuurd wilt krijgen (met onderwerp, volgnummer en titel). U kunt natuurlijk ook langskomen.