Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergie en Nederland

AuteurHogeschool Amsterdam
1-01-0-00-98.pdf
Datum2007
Classificatie 1.01.0.00/98 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Kernenergie én Nederland
Een verkenning naar de rol van Nederland
   op het gebied van kernenergie
       Januari 2007
                Kernenergie én Nederland


 Een onderzoek naar de mogelijkheden voor Nederland op het gebied van
               kernenergie
Geschreven door:
Mark Veltman
Student nr.: 204759

In opdracht van:
Hiteq, centrum van innovatie

Begeleiding:
Ir. Daan Maatman
Hiteq

Ir. Michael Broomhead
Hogeschool van Amsterdam

Januari 2007


Illustratie voorblad: kerncentrale in Borssele (bron: ANP)
Kernenergie én NederlandVoorwoord
Voor u ligt het rapport met de titel ‘Kernenergie én Nederland’. Met dit rapport heb ik
geprobeerd een neutraal beeld weer te geven van de bezig- en mogelijkheden van Nederland
op het gebied van kernenergie en is het resultaat van mijn 5 maanden durende stage welke ik
bij Hiteq, centrum van innovatie gevolgd heb.

Het onderwerp ‘kernenergie’ is zeer actueel en de meeste mensen hebben hier ook een
mening over, echter zijn niet al deze meningen gebaseerd op relevante feiten. Bij deze
meningen speelt er vaak ook een grote emotionele factor mee, deze bemoeilijkte het soms een
neutraal beeld te vormen.

Omdat je een onderzoek niet alleen kunt doen wil ik iedereen die zijn/haar steentje heeft
bijgedragen aan de totstandkoming van dit product hartelijk bedanken. En dan in het
bijzonder, Daan Maatman (begeleider Hiteq) en Michael Broomhead (begeleider HvA).
Ook wil ik Jacques Grupa, Frodo Klaassen, Tony Donné, Tim van der Hagen, Hans Codée,
Wim Turkenburg en Gert van Uitert bedanken voor de medewerking aan dit rapport in welke
vorm dan ook. Verder wil ik al mijn Hiteq collega’s hartelijk bedanken voor de mooie en
leerzame tijd die ik met hun heb doorgebracht.

En last but not least wil ik Aly Hendriks bedanken voor haar kritische maar zonder meer
zinvolle taalkundige begeleiding bij het schrijven van dit rapport. Mede dankzij haar kan ik
trots zijn op dit eindres