Publicatie Laka-bibliotheek:
Energiebeleid in Nederland

AuteurAO-reeks, H.Friedeman
Datumoktober 1974
Classificatie 1.01.0.00/64 (ALGEMEEN)
Opmerking AO-reeks 1535
Voorkant

Uit de publicatie:

In de energienota, die minister Lubbers van Economische Zaken
eind september 1974 bij het parlement heeft ingediend,
wordt een intensief beleid aangekondigd om de staat meer
greep te geven op de Nederlandse energievoorziening en de
groei van het energieverbruik de komende 10 jaar af te remmen.
Deze groei, die op het ogenblik 5,5 percent per jaar bedraagt,
zou in 1985 moeten zijn verminderd tot 2,2 percent.
Daartoe zouden energiebesparende maatregelen moeten worden
genomen, zoals het bouwen van beter tegen warmteverlies
geïsoleerde huizen na 1975, beperking van het benzineverbruik
in het verkeer (maximumsnelheid) en het duurder maken van
energie naarmate er meer van verbruikt wordt.
De minister wil ook een grotere verscheidenheid brengen in
de gebruikte energiebronnen om de afhankelijkheid van één
bepaalde bron, met name olie, te verminderen. Hij wil het aandeel
van de kernenergie in de elektriciteitsproduktie opvoeren
tot 20 percent. Dit betekent dat er voor 1985 nog drie kerncentrales
van elk 1.000 Megawatt moeten worden gebouwd in
Borssele, op de Maasvlakte en in de Flevopolder. (De huidige
kerncentrale in Borssele heeft een vermogen van 477 Megawatt).
Het Europese plan om kernenergie versneld uit te breiden tot
50 percent van de elektriciteitsproduktie in 1985 wordt in het
Nederlandse energiebeleid niet gevolgd. Dankzij zijn aardgas
kan Nederland het kalmer en voorzichtiger aan doen. Minister
Lubbers kondigt in zijn nota aan dat de bouw van de kerncentrales
in 1976 pas zal beginnen als voldaan is aan twee voorwaarden.
Er moet eerst een staatsmonopolie voor kernenergie
tot stand komen en een studie van de risico's moet aantonen
dat het verantwoord is meer kerncentrales in bedrijf te nemen.
Die studie zou in de loop van 1975 klaar moeten zijn

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.