Publicatie Laka-bibliotheek:
Het energievraagstuk - de energiesituatie in Nederland, nu en in de toekomst

AuteurVDEN
DatumApril 1981
Classificatie 1.01.0.00/38 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:


Met de door de Arnhemse Instellingen van de Nederlandse Elektriciteits·
bedrijven uitgevoerde studie naar de Toekomstige Energie Situatie In
Nederland, ook wel de TESIN-studie genoemd, zijn bouwstenen aangedragen.
Bouwstenen die kunnen dienen om de verschillende energiescenario's verder
te onderzoeken. Het zal de lezers die de voorgaande samenvatting van TESIN
tot nu toe hebben gevolgd wellicht teleurstellen dat door de opstellers van de
studie hier en nu geen voorkeur voor een van de gepresenteerde scenario's
wordt uitgesproken.
Het zal duidelijk zijn dat voorkeur uitspreken betekent wegen van gelijksoortige
maar ook en dikwijls van ongelijksoortige factoren. Het subjektieve element
daarbij is zo groot dat de opstellers menen er beter aan te doen de voorgaande,
zoveel als menselijkerwijs mogelijk is, geobjectiveerde beschouwing op zich
zelf te presenteren.
Het spreekt naar de mening van de opstellers vanzelf dat van hen die
verantwoordelijkheid dragen voor een niet onbelangrijk deel van de
energievoorziening, te weten de elektriciteitsvoorziening, verwacht mag
worden dat zij zich uitspreken over de naar hun oordeel meest gewenste
ontwikkeling van de energiesituatie.
Te gelegener tijd en plaats zal dit dienen te gebeuren. Hier wordt volstaan met
deze samenvatting van de TESIN-studie. Voor de achtergrond van veel van de
in de samenvatting gepresenteerde aspecten van het energievraagstuk wordt
de geïnteresseerde lezer graag naar de complete studie verwezen.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.