Publicatie Laka-bibliotheek:
Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en Straling

AuteurA.vd Zande, B.Wolterbeek, C.Leijen
1-01-0-00-124.pdf
Datumapril 2020
Classificatie 1.01.0.00/124 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Naar een Agenda en Platform Nucleaire Technologie en Straling

Colofon
André van der Zande
Bert Wolterbeek
Carolien Leijen
In samenwerking met Vincent van Rixel

Dit is een uitgave van
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
April 2020 | 20401999

Samenvatting:
In de periode van juni 2019 tot januari 2020 heeft een onafhankelijke commissie 
onder leiding van André van der Zande draagvlak en voorwaarden verkend voor een 
nationaal Platform Nucleaire Technologie en Straling (PNUTS). Deze Commissie is 
ingesteld door de ANVS als reactie op het advies ‘Veiligheid in een krimpende 
sector’ van de Raad van Advies van de ANVS [1]. Naar aanleiding van de gesprekken 
met de stakeholders doet de Commissie de volgende vier hoofdaanbevelingen:

1. Stel vanuit het Rijk een kennis- en innovatie agenda Nucleaire Technologie en 
Straling op.

2. Richt een nationaal Platform Nucleaire Technologie en Straling op en initieer 
vanuit het Platform drie impulsprogramma’s op het gebied van bewustwording, 
onderzoek en onderwijs.

3. Richt een Human Resources Observatorium voor Nucleaire Technologie en 
Straling op.

4. Versterk de horizontale interdepartementale coördinatie op (hoog)ambtelijk niveau.