Adder

Titel:

De monsterlijke trekjes van kernenergie

Beschrijvingachtergrond
Datum 1 December 2005
Pagina nummer14-21
TijdschriftZeedijk 32, Vlissingen
Jaargang 4
Nr8
Aantal pagina's 7
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AMERICIUM - Alle isotopen
ATOOMTERRORISME - oa dirty bomb
BORSSELE - locatie van 1 PWR reactor, Nederland
BROEIKASEFFECT - Klimaatverandering
FINANCIERING - zijnde geen subsidie; ook verband houdend met KE/kernwapens
KERNENERGIE - heel algemeen
LEVENSDUURVERLENGING - Levens duur verlenging van reactoren
LOZINGEN WATER - radioact. lozingen én vervuiling van zee en oppervlaktewater
NEDERLAND - land in Europa
OPINIE ALGEMEEN -
PLUTONIUM - milieu, gebruik, productie, discussie over transuranen
SUBSIDIES VOOR KERNENERGIE -
URANIUM MIJNBOUW - milieugevolgen bewerking/afval; (productie zie URANIUM VO..
URANIUM VOORRAAD & PRIJS - ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen
VEILIGHEID ALGEMEEN -

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

« vorig artikel - volgend artikel »