Adder

Titel:

Atomenergie - ein Auslaufmodell

AuteurHacker, Christina
Beschrijvingachtergrond
Datum 1 November 2004
Pagina nummer6-14
TijdschriftUmwelt Nachrichten, Umweltinstitut München
Jaargang 19
Nr2
Aantal pagina's 9
Tags: AFVAL ALGEMEEN -
AZIË - werelddeel
BELANG MONDIAAL - belang KE in totale prod. (zie BELANG KE.. voor per land)
CONFERENTIE - incl. workshops
DUITSLAND - Duitsland en voormalig West-Duitsland
ENERGIE - Energie - algemeen
ENERGIEBELEID KE - energiebeleid kernenergie
EUROPA - Werelddeel
FINANCIERING - zijnde geen subsidie; ook verband houdend met KE/kernwapens
FRANKRIJK - Frankrijk
HTR - hoge temperaturen reactoren; waaronder HTGR, THTR
IAEA - International Atomic Energy Agency, Wenen
INHERENT VEILIGE EN NIEUWE REACTOREN - 'Inherent veilige' en nieuwe reactoren; waaronder BREST
KAART - geografische kaart met locaties en/of routes transporten
KOSTEN KERNENERGIE - Atoom-energie kosten
LEVENSDUURVERLENGING - Levens duur verlenging van reactoren
LOBBY CAMPAGNES - Pro-nucleaire campagnes
LOCATIES NIEUWE KERNINSTALLATIE - Ook voor installaties en nieuwe afval locaties
OPINIEPEILINGEN - Peilingen
OPINIE-POLITIEKE PARTIJEN - Politieke partijen en kernenergie.
PHASE-OUT - Voornemen/verdragen stoppen met kernenergie
POLITIEK EN BELEID - met LAND of BEDRIJFSNAAM combineren
URANIUM VOORRAAD & PRIJS - ook productiecijfers; geen mijnbouw en milieugevolgen
VS - Verenigde Staten

vergelijkbare artikelen

Dit artikel is bij Laka aanwezig. U kunt een scan/kopie aanvragen.

volgend artikel »