Publicatie Laka-bibliotheek:
Eindeloos of eindig: Wanneer valt kernenergie van de energieklif? Kernenergie: broeikasgassen en voorzieningszekerheid

AuteurJ.W.Storm van Leeuwen, Ceedata Consultancy
6-01-2-16-70.pdf
Datumapril 2007
Classificatie 6.01.2.16/70 (KE & BROEIKAS - WEL/NIET OPLOSSING + SCENARIO'S)
Voorkant

Uit de publicatie:

Eindeloos of Eindig
Wanneer valt kernenergie van de energieklif?
           Kernenergie:
         broeikasgassen en
        voorzieningszekerheid

             Een fysische benadering


                Ir. Jan Willem Storm van Leeuwen

               Senior scientist Ceedata Consultancy
                      april 2007
Korte samenvatting

Dit artikel richt zich op de fysische aspecten van twee kwesties aangaande kernenergie:

1	  De bijdrage van kernenergie aan de wereldenergievoorziening, nu en in de toekomst.
2	  De emissie van broeikasgassen door kernenergie, nu en in de toekomst.

Deze twee punten worden onderzocht door een diepgaand ketenonderzoek (life cycle
assessment, LCA) met daaraan gekoppeld een energie-analyse, van het complete systeem
van industriële processen die nodig zijn om bruikbare energie uit uraniumerts op te wekken.
Deze analyse wordt gecombineerd met een beoordeling van de fysische en chemische
eigenschappen van de bekende uraniumreserves. Het nucleaire systeem is gebaseerd op de
licht-water reactor (LWR) met een open splijtstofketen, dus zonder recycling van uranium
en/of plutonium.
In twee scenario’s wordt de potentiële bijdrage van kernenergie in de toekomst ingeschat,
wat betreft de netto energie aan de samenleving geleverd en de vermindering van de lozing
van broeikasgassen.
Dit artikel is gebaseerd op de studie:
Storm van Leeuwen J W & Smith Ph B,
Nuclear power - the energy balance
August 2005, www.stormsmith.nl

                        
Inhoud				
					1	 Inleiding
					 2	 Huidige bijdrage van kernenergie
							    Energievoorziening
							             Broeikasgassen
					 3	 Het nucleaire systeem
							    Welke technologie?
							             Systeemgrenzen
					 4	 Energie-analyse
							   Energiestromen
							             Effectiviteit over de le