Publicatie Laka-bibliotheek:
Radiologische risico's van de nucleaire wasserij ENS BV te Coevorden. Een studie naar de consequenties van de wijziging van de Kernenergiewetvergunning

AuteurIRI Delft, Gemeente Coevorden
DatumJuly 1996
Classificatie 1.01.9.40/02 (ENS COEVORDEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

1. Inleiding
Op 7 december 1995 heeft Euro Nuclear Services B.V., De Mars 11 te Coevorden 
(verder in dit rapport aangeduid met ENS) een aanvraag ingediend voor het 
wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Kernenergiewet. 
In een brief van 27 maart 1996 is deze aanvraag nader toegelicht.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Coevorden heeft 
op 23 februari 1996 aan het Interfacultair Reactor Instituut van de 
Technische Universiteit in Delft opdracht gegeven om het College inzicht te 
verschaffen in de radiologische risico's die met een eventuele toekenning 
van de wijziging van de vergunning gepaard gaan. Hierbij is gevraagd 
aandacht te geven aan zowel de milieuhygiënische (gevolgen voor de 
omwonenden) als aan de arbeidshygiënische (de werkers in het bedrijf) 
aspecten. In dit rapport worden deze risico's besproken.

Gevolgde methode
De risico's zijn in kaart gebracht met behulp van onder meer de volgende 
gegevens:
~ de vergunning ingevolge de Kernenergiewet van d.d. 21 september 1994
-de wijziging van deze vergunning d.d. 29 maart 1996
- de aanvraag voor de tweede wijziging van 7 december 1995
- de aanvulling op de wijzigingsaanvraag van 7 december 1996
- bezoek aan het bedrijf en gevoerde gesprekken met ENS directeur Ir. 
R.H. Hadders
- (concept) werkvoorschriften en procedures van ENS
- aanvullende gegevens van het Waterschap 't Suydevett
Na deze inleiding volgt een hoofdstuk waarin de achtergronden van 
vergunningaanvraag worden uiteengezet. Daarna volgt een hoofdstuk over 
alfa-straling. Hierin wordt dieper ingegaan op de eigenschappen van deze 
stralingssoort. Ook wordt ingegaan op de verschillen met bèta en
gammastraling en het voorkomen van alfastraling in de natuur en in 
consumentenprodukten.
Daarna worden de milieu- en arbeidshygiënische gevolgen van de 
vergunningswijziging besproken. Het rapport eindigt men een evaluatie 
en conclusies.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.