Publicatie Laka-bibliotheek:
Notitie Toekomst Productie van Radiofarmaca

AuteurMin. VWS
1-01-8-55-05.pdf
Datumjuli 2009
Classificatie 1.01.8.55/05 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Opmerking Zie nieuwsbericht.
Voorkant

Uit de publicatie:

Notitie Toekomst Productie van Radiofarmaca


1. Aanleiding en doel notitie

Deze notitie vormt de feitenbasis voor de visie van het kabinet over de toekomst
van de productie van radiofarmaca en is in eerdere toezeggingen, onder andere
op 29 mei jl., aan de Tweede Kamer aangekondigd.1 Met deze notitie wordt
tegemoet gekomen aan die toezegging.
De notitie is als volgt opgebouwd:
- Hoofdstuk 2 gaat in op de mondiale behoefte aan radiofarmaca in de komende
  decennia en het belang van deze geneesmiddelen voor de volksgezondheid.
- Hoofdstuk 3 geeft aan welke productiemethoden geschikt en beschikbaar zijn.
- Hoofdstuk 4 gaat in op de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten en zijn belang
  voor: (a) de productie van radiofarmaca, (b) nucleair-technologisch onderzoek,
  en (c) werkgelegenheid.
-. Hoofdstuk 5 geeft de feiten en overwegingen die mede een rol hebben
  gespeeld bij de uiteindelijke conclusie van het kabinet dat een nieuwe
  onderzoeksreactor in Nederland een voor de hand liggende keuze is.
- Hoofdstuk 6 betreft financiële aspecten van een nieuwe onderzoeksreactor in
  Nederland.
- Hoofdstuk 7 gaat kort in op de procedures voor het verkrijgen van de
  noodzakelijke vergunningen.
Per hoofdstuk wordt eerst de conclusie weergegeven, waarna de onderbouwing
volgt.


2. De behoefte aan radiofarmaca tijdens de komende decennia en het
  belang van deze geneesmiddelen voor de volksgezondheid

Conclusie: Radiofarmaca zijn van belang bij de medische diagnostiek en
therapie. De behoefte aan radiofarmaca blijft de komende decennia bestaan. Het
gebruik van molybdeen/technetium zal in die periode nauwelijks afnemen.

2.1     Het belang van radiofarmaca voor de volksgezondheid

Radio-actieve medische isotopen zijn de basisstoffen voor de productie van
radiofarmaca. Deze geneesmiddelen worden toegepast bij de medische
diagnostiek en therapie.
Om de werking van een orgaan of orgaansysteem zichtbaar te maken ten
behoeve van diagnostiek wordt een bepaald radiofarmacon aan de patië