Publicatie Laka-bibliotheek:
De geschiedenis van het Nederlandse Ultracentrifuge Project

AuteurJ.Kistemaker
1-01-8-30-19.pdf
Datum1991
Classificatie 1.01.8.30/19 (URENCO/UCN - ALGEMEEN)
Opmerking dit is de ongecensureerde versie met alle missende bladzijden.
Voorkant

Uit de publicatie:

De geschiedenis van het Nederlandse
Ultracentrifuge Project
Hoe een nieuwe industrie ontstond
door
J. Kistemaker
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica,
Kruislaan 407,1098 SJ Amsterdam

De geschiedenis van het Nederlandse Ultracentrifuge Project (in 1991 afgesloten)
De pre-industriële fase(1972 tot 1982) en de Commercieel-industriële fase (na 1982)
samen blz. 33 tot 45, zijn niet vrij voor publikatie.

INHOUD:
Voorwoord:
..... in een arm en verwoest land .....

Voorspel, van juli 1945 tot juli 1955:
- oprichting van de Stichting F.O.M.
- ontstaan van het F.O.M. Laboratorium voor Massascheiding
- de Groth-centrifuge

Onderzoek-fase, juli 1955 tot medio 1962:
- oprichting van het Reactor Centrum Nederland
- ontmoeting met Gemot Zippe
-samenwerking met Werkspoor-Amsterdam
- naar de Kruislaan
- de evaluatie commissie Tromp

Ontwikkelingsfase, medio 1962 tot ultimo '71:
- oprichting van de Commissie van Bijstand
- naar de Wenckebachweg
-de evaluatie commissie Slotboom
-presentatie van de 25 tons-proeffabriek
-oprichting van U.C.N. en het Verdrag van Almelo
- bouw van de eerste fabrikage en scheidingsfabrieken in Almelo (1971)
-URENCOenCENTEC
- hergroepering van de R & D groep einde 1971


Pre-industriële fase, begin 1972 tot ultimo '81:
- overgang naar fijn-mechanische serieproduktie (sept.1972)
- afwijzing door CENTEC van de Nederlandse SNOR centrifuge
- eerste leverantie van verrijkte splijtstof aan GKN Dodewaard
- presentatie van de T4 centrifuge (sept. 1974)
-oprichting van URENCO Nederland Operations b.v. voor bouw
en beheer van de 200 tons demonstratiefabriek SP3 (1975176)
- verhuizing van het R & D Lab naar Almelo (medio 77)
- collectieve toekenning van de "Krupp-preis für Energieforschung"
-herstructurering van UCN (1981)
Commerciëel-industriële fase, van begin '82 tot heden:
- economische kengetallen ontleend aan de jaarverslagen

Wat elders op aarde gebeurde:
- gang van zaken in USA
- gang van zaken in USSR
- voortgang bij de "kleintjes"!

Nawoord
Beknopt chronologisch overzicht
Bronvermeldingen
*) Dit onderzoek werd in april 1991 afgesloten. Per 1 januari 1993 werden nog een paar 
correcties en aanvullingen op de bladzijden 1. 2 en 54 aangebracht.