Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 1984

AuteurUCN
1-01-8-30-10.pdf
Datummei 1985
Classificatie 1.01.8.30/10 (URENCO/UCN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Ultra-Centrifuge Nederland NV.
Verslag over het jaar 1984

Bericht van de Raad van Commissarissen
Voor een overzicht van de gang van zaken in 1984 mogen wij verwijzen naar het 
hiernavolgende Jaarverslag. De door de Directie opgemaakte jaarrekening 1984 
is door ons vastgesteld. Wij bieden deze hierbij aan de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders aan en stellen voor:
— de jaarrekening 1984 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren;
— de winst over 1984 in mindering te brengen op het cumulatief verliessaldo 
ultimo 1983;
— de Directie te dechargeren voor het gevoerde beleid;
— de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het gehouden toezicht.
Mede gezien de financiële resultaten willen wij besluiten met onze dank 
uit te spreken aan Directie en personeel voor al hetgeen zij in 1984 in 
het belang van de Vennootschap hebben gedaan.

Almelo, 22 mei 1985