Publicatie Laka-bibliotheek:
De ultracentrifuge. Een goudmijntje of een gevaar voor de vrede?

AuteurVWO (Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers)
1-01-8-30-03.pdf
Datum1970
Classificatie 1.01.8.30/03 (URENCO/UCN - ALGEMEEN)
Opmerking met een uitgebreide chronologie t/m eind 1969 van besluitvorming rond centrifuge-onderzoek en UCN
Voorkant

Uit de publicatie:

Verantwoording 
Dit rapport is samengesteld door een werkgroep van het Verbond  van 
Wetenschappelijke Onderzoekers (V.W.O.) afdeling Twente. 
Leden van de werkgroep waren: 
Peter Asveld 
Gert Colenbrander At Hof 
Greet Veelenturf 
Chris Vissers 
Gerard de Vries 

De UC-werkgroep  Hengelo, de Tweede Kamerfraktie van de P.S.P., de  N.V. KEMA te 
Arnhem en Prof.ir. C. van den Berg zijn wij veel dank verschuldigd voor het
verstrekken van dokumentatie.