Publicatie Laka-bibliotheek:
Korte geschiedenis van de kerncentrale Borssele (tot opening '73)

AuteurBorssele ad hoc
1-01-8-20-01.pdf
Datum1973*
Classificatie 1.01.8.20/01 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

I. KORTE GESCHIEDENIS VAN DE KERNCENTRALE BORSSELE.

1. Algemene achtergronden.
Er zit een snelle groei in de belangstelling voor energie, want
energie vormt de schakel tussen grondstoffen en mil~eu, die op
hun beurt weer de kerngrootheden zijn in de discussie rond het
voortgaan van de economische' groei.
In de discussie n.a,v, het rapport van de Club van Rome komt men
steeds weer op het energieprobleem terug (hoewel juist de energieparagraaf
in dat rapport niet sterk is).
Uit al deze discussies blijkt dat men energie ziet als een sleutelprobleem:
de energievoorziening is de navelctreng van de geIndustrialiseerde
economie. Vanäaar ook dat groeicritici zich vastbijten
op energie, want zij zien haar als de katalysator van de
onbegrensde groei, als symbool van de ongrijpbare machtsconcentraties.
Toch is deze discussie niet zo gepolariseerd als men uit bovenstaande
zou verwachten, want s~eeds meer critici realiseren
zich dat energie niet alleen een fundamenteel probleem iS t maar
ook een aantal belangrijke oplossingen inhOudt.
Waar het namelijk werkelijk om gaat is: waar worden die enorme
energie stromen voor gebruikt en hoe worden ze ingezet voor verbetering
van milieu (bijv. recycling) en welzijn (meer openbaar vervoer)
En bovenal, hoeveel energie is genoeg en wie bepaalt dat?
a) lin~.rt~.i~!o&,,!'.s~s
Overal in de wereld wordt er.gerekend met een zeer enelle stijging
van de vraag naar energie. In kVfu per jaar en per hoofd van de bevolking
zou het wereldverbruik stijgen van 1500 (in 1970) via 2600
(in 1985) naar 4700 (in 2000).
In de geIndustrialiseerde landen daarentegen stijgt het verbruik in
dezelfde tijd zelfs nog sneller: van 4400 (in 1970) vie 8700 (in 1985)
naar 15.800 (in 2000),
Men gaat er meestal vanuit dat de groei van het energieverbruik in
een land ongeveer parallel loopt met dat van de economische groei,
uitgedrukt in Bruto Nationaal Produkt (BNP).
Zo stelt men dus ook in vrijwel alle prognoses van het wereldenergieverbruik
de groei tot aan het jaar 2000 op ongevee

*) Geschatte datum