Publicatie Laka-bibliotheek:
Kernenergiecentrale Dodewaard

AuteurGKN
1-01-8-10-54.pdf
Datumapril 1969
Classificatie 1.01.8.10/54 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Opmerking Uitgegeven door de nv Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland ter gelegenheid van de officiële inbedrijfstelling van de centrale
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding

Met het gereedkomen van de eerste Nederlandse kernenergiecentrale         3
te Dodewaard is er in ons land een bescheiden begin gemaakt met de
toepassing van kernreactoren voor de opwekking van elektrische
energie.
Bescheiden, omdat de 54 MW elektrisch van deze centrale slechts
een geringe fractie uitmaakt van het totale in Nederland opgestelde
vermogen. Toch gaat de betekenis van dit projekt ver uit boven de rol,
die het zal spelen in de vaderlandse energievoorziening.

Zonder te kort te doen aan de kundige begeleiding van de Amerikaanse
firma General Electric, kan gesteld worden, dat de bouw van deze
centrale tot stand is gekomen door Nederlandse technici met een zo
groot mogelijke inschakeling van de eigen industrie.
Dit betekent, dat zowel de elektriciteitsbedrijven als de industrie een
unieke kans hebben gekregen de achterstand, die ons land op dit
gebied had, voor een groot deel in te lopen.
Daar verwacht mag worden, dat de kernenergie in de toekomst een
steeds grotere rol zal gaan spelen in de wereldenergievoorziening, zal
de betekenis van de bouw van deze kernenergiecentrale mogelijk pas
later volkomen duidelijk worden.

Dit boekje beoogt een overzicht te geven van de overwegingen, die
bij de bouw een rol gespeeld hebben, alsmede enig inzicht te ver-
schaffen in de werking van de kernreactor.