Publicatie Laka-bibliotheek:
Delta 2020: Een toekomstbestendige strategie voor Delta

AuteurSpring Associates, ZMf, Greenpeace
1-01-7-36-05.pdf
Datummei 2012
Classificatie 1.01.7.36/05 (ELEKTRICITEIT - BEDRIJVEN - DELTA)
Voorkant

Uit de publicatie:

DELTA 2020
Een toekomstbestendige strategie voor DELTA


Amsterdam, 30 mei 2012
Nu Borssele II in de ijskast is gezet, is de vraag wat een toekomstbestendige strategie voor
DELTA zou kunnen zijn. Deze notitie is bedoeld om de verschillende stakeholders (DELTA, de
aandeelhouders, de Zeeuwse burgers) ideeën aan te reiken voor een nieuwe strategie die goed
is voor Zeeland.

DELTA is in de basis een energiebedrijf. Verdere groei of zelfs handhaving van de huidige
bedrijfsvoering is een grote uitdaging, omdat de voor de hand liggende route – investeren in
grootschalige capaciteit – op dit moment zeer onaantrekkelijk is. Mocht het investeringsklimaat
verbeteren, dan nog is DELTA in internationaal perspectief vermoedelijk te klein en lijkt
investeren in grote centrales niet in lijn met de wensen van de aandeelhouders. Aangezien
energieproductie en -handel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vraagt dit om een nieuwe
strategie voor DELTA. Deze kan gevonden worden door rond de taken van netbeheer – die door
de aandeelhouders hoe dan ook uitgevoerd moeten worden – een duurzaam energiebedrijf te
creëren. Er zijn kleinschalige opwektechnieken die nu al, of zeer binnenkort, rendabel zijn waar
op ingezet kan worden. Ook grootschalige projecten maken een goede kans, afhankelijk van het
regulerend kader, waarvan we mogen aannemen dat het ten goede zal wijzigen om de bindende
Europese richtlijnen te kunnen halen. De balans van DELTA wordt met deze strategie kleiner,
maar de maatschappelijke baten hoeven er niet onder te lijden. Naast de positieve gevolgen
voor het Zeeuwse milieu en de besparingen voor de Zeeuwse huishoudens, moeten in een
dergelijke strategie de dividendbetalingen met gemak in stand gehouden kunnen worden. Ook
zal het leiden tot een positieve werkgelegenheidsontwikkeling en een groeiplatform bieden voor
de toekomst. Dit document is samengesteld door Spring Associates in opdracht van de ZMf en Greenpeace, met als doel bij te dragen aan de strategische discussie op gang