Publicatie Laka-bibliotheek:
De Verwijdering van laag- en middel radioactief afval

AuteurChr. A Baardman
1-01-4-10-15.pdf
Datummei 1983
Classificatie 1.01.4.10/15 (AFVAL - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

1. INLEIDING

In de loop van de laatste decennia zijn in de medische, wetenschappelijke 
en industriƫle sector vele toepassingen van radioactieve stoffen 
ontwikkeld. Met behulp van deze stoffen kunnen talloze technische en 
biologische processen zichtbaar en volgbaar worden gemaakt. Voorts blijkt 
ioniserende straling een goed bruikbaar en betrouwbaar instrument bij 
meet- en regeltechnieken. Daarnaast zijn toepassingen ontwikkeld voor 
beveiligings- en brandpreventiedoeleinden. Ook kan worden gewezen op de 
toepassing van ioniserende straling in de geneeskunde zowel voor wat 
betreft het diagnostisch onderzoek naar het functioneren van organen en 
het opsporen van tumoren enerzijds en het diagnostisch onderzoek van 
lichaamsvloeistoffen anderzijds als voor wat betreft de therapeutische 
behandeling van tumoren. Tenslotte - en dit vormt zonder twijfel het meest 
bekende en tegelijk meest controversiƫle toepassingsgebied - wordt van 
radioactieve stoffen gebruik gemaakt bij de opwekking van energie. Als 
uiterste exponent van deze toepassing vinden we de vervaardiging
van nucleaire wapens.
Al deze zojuist opgenoemde toepassingsvormen gaan derhalve uit van het 
gebruik van radioactieve stoffen. Maar wat zijn nu precies radioactieve 
stoffen? Om deze vraag te beantwoorden dienen wij ons enig inzicht in 
de natuurwetenschappen te verschaffen.