Publicatie Laka-bibliotheek:
Appels met appels vergelijken? Een onderzoek naar hoe kernenergie wordt gepresenteerd als oplossing van het klimaat probleem

AuteurD.Meijers
1-01-1-50-18.pdf
Datumjuli 2007
Classificatie 1.01.1.50/18 (OPINIE - REST)
Voorkant

Uit de publicatie:

    appels met appels
     vergelijken?
een onderzoek naar hoe kernenergie wordt gepresenteerd
    als oplossing voor het klimaatprobleem
Maastricht, juli 2007
vrije doctoraal Cultuur- en Wetenschapsstudies
eindscriptie van Daniël Meijers
begeleid door Marjolein van Asselt
VLADIMIR:
    Well? Shall we go?
ESTRAGON:
    Yes, let’s go.
They do not move.
(Samuel Beckett, Waiting for Godot, 1950)
Inhoudsopgave

1.  Inleiding                                1
 1.1.   Probleemstelling                          1
 1.2.   Onderzoeksopzet                          3
2. De context van het debat                          5
 2.1.   Het Nederlandse debat                       5
 2.2.   Kernenergie in het klimaatproces                  6
 2.3.   Versmalling van het kernenergiedebat                6
3. Oude controverses                             9
 3.1.   Oude controverses: de politiek                   9
 3.2.   Oude controverses: klimaatverandering               9
 3.3.   Oude controverses: kernenergie                  10
 3.4.   Typering van de oude controverses                 12
   3.4.1.   (Ir)rationaliteit                      13
4. Risico’s - state of the art                        17
 4.1.   De expert-leek                          17
   4.1.1.   Andere innovaties: Genetisch modificeren           18
 4.2.   Onzekere risico’s of gevaren?                   19
 4.3.   Categoriseren                           21
 4.4.   State of the art: conclusie                    26
5. Interviews