Publicatie Laka-bibliotheek:
Nieuwe kernenergie in Nederland? Argumenten, feiten, standpunten en politieke aandachtspunten

AuteurRathenau Instituut
1-01-0-20-13.pdf
Datumapril 2005
Classificatie 1.01.0.20/13 (NIEUWE KERNCENTRALES - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Het Rathenau Instituut liet in 2004 een verkenning uitvoeren naar onder 
andere technologische en beleidsmatige ontwikkelingen sinds Tsjernobyl. 
Vervolgens organiseerde het instituut in februari 2005 een werkbijeenkomst
 met betrokkenen over het nut en de noodzaak van nieuwe kerncentrales in 
Nederland. Het project vormt voor het Rathenau Instituut een opmaat voor 
verdere projecten over de energievoorziening van de toekomst.

Uit het project Kernenergie blijkt dat nieuwe kerncentrales in Nederland 
vooralsnog niet noodzakelijk zijn voor de klimaatdoelstellingen en de 
voorzieningszekerheid. Oude argumenten van veiligheid en vooral kernafval 
vormen nog steeds belangrijke argumenten tegen kernenergie. Desondanks zijn 
er veel experts die kernenergie in Nederland in de toekomst niet definitief 
onmogelijk willen maken.