Publication Laka-library:
Mededelingsnotitie plan-MER

AuthorPallas
1-01-8-56-09.pdf
DateJanuary 2016
Classification 1.01.8.56/09 (PALLAS PETTEN - LICENSING PROCEDURES)
Front

From the publication:

PALLAS
Openbaar
Mededelingsnotitie plan-MER
Januari 2016

Inhoudsopgave
1 Algemeen 4
1.1 Aanleiding 5
1.2 Waarom deze mededelingsnotitie plan-MER? 6
1.3 Plan-MER procedure 7
1.4 Relevante andere besluiten 9
1.5 Betrokken partijen 9
2 Doelstelling, voorgenomen activiteit en varianten 10
2.1 Doelstelling 11
2.2 Voorgenomen activiteit 11
2.3 Reikwijdte van het plan-MER 13
2.4 Varianten 15
3 Milieubeoordeling 16
3.1 Aanpak milieubeoordeling 17
3.2 Beoordelingskader milieubeoordeling 17

1.1.
Aanleiding
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor,
verder PALLAS genoemd, heeft het voornemen
om een multifunctionele nucleaire reactor te
realiseren die geschikt is voor het produceren
van medische isotopen, industriële isotopen
en het uitvoeren van nucleair technologisch
onderzoek. Deze reactor, verder de PALLASreactor
genoemd, dient ter vervanging van de
huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, die
op dit moment ruim vijftig jaar operationeel
is en tegen het einde van zijn economische
levensduur loopt.
Sinds eind 2013 is PALLAS ondergebracht in
de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor.
Doelstelling van PALLAS is: het realiseren van
de eerste fase (aanbesteding, ontwerp en
vergunningen) plus het aantrekken van
private financiering voor de tweede fase (bouw
en inbedrijfstelling van de reactor). PALLAS is
hiervoor een lening van 80 M€ aangegaan met
het Ministerie van Economische Zaken en de
provincie Noord-Holland (ieder 40 M€).