Publication Laka-library:
Rapport betreffende de validatie van de onderliggende aannames m.b.t. de operationele kosten en kosten van mogelijke sluitingsscenarios van de kerncentrale Borssele

AuthorT.Holtkamp, W.J.Laman, H.A.Selling
1-01-8-20-70.pdf
DateSeptember 2016
Classification 1.01.8.20/70 (BORSSELE I - GENERAL)
Remarks Bijlage bij Kamerstuk. De namen van de auteurs van het rapport zijn vrijgegeven na een Wob-verzoek van Laka.
Front

From the publication:

Rapport betreffende de validatie van de onderliggende
aannames m.b.t. de operationele kosten en kosten van
mogelijke sluitingsscenarios van de kerncentrale Borssele
15 september 2016
Commissie Holtkamp

Inhoud
1. Inleiding ....................................................................3
2. Werkwijze van de Commissie .................................................. 4
3. Introductie ................................................................. 5
4. De sluitingsscenario’s ...................................................... 6
5. Operationele kosten 2016-2033 inclusief benodigde (veiligheids)investeringen  7
6. Beschikbaarheid (productie) van de KCB 2016-2033. ........................... 8
7. Kosten van de uit bedrijf name en ontmanteling in het geval van 
geplande uit bedrijfname en ontmanteling (2033), sluitingsscenario 1. .......... 9
8. Vervroegde sluiting van de KCB (sluitingsscenario’s 2 en 3) ................ 10
9. Additionele kosten, investeringen en besparingen in het geval van 
directe uit bedrijfname en ontmanteling (2017), sluitingsscenario 2. .......... 11
10. Additionele kosten, investeringen en besparingen in het geval van 
vervroegde uit bedrijfname en ontmanteling (2023), sluitingsscenario 3. ....... 13
11. Samenvatting en conclusies ................................................ 16

1. Inleiding
Als gevolg van de lage energieprijzen is de financiële positie van DELTA NV, een 
van de aandeelhouders van NV EPZ (hierna: EPZ), de eigenaar van de Kerncentrale 
Borssele (KCB) verzwakt. Dit heeft mogelijk op termijn gevolgen voor de 
exploitatie van de KCB.
Een belangrijke vraag hierbij is in hoeverre het raadzaam is de KCB in bedrijf te 
houden, dan wel te besluiten tot vervroegde sluiting. EPZ heeft hiertoe drie 
sluitingsscenario’s uitgewerkt en de kosten van deze scenario’s berekend.
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft bij brief 
van 11 augustus 2016 opdracht gegeven aan een onafhankelijke commissie met de 
hierboven aangegeven samenstelling (hierna te noemen de “Commissie”) een validatie 
uit te voeren van de onderliggende aannames bij de kostenschattingen van de 
operationele kosten en de kosten van de genoemde drie sluitingsscenarios van de KCB.

De inhoud van de opdracht luidt als volgt:
Het valideren van de aannames van EPZ met betrekking tot:
• Operationele kosten 2016-2033 inclusief benodigde (veiligheids)investeringen.
• Operationele kosten en beschikbaarheid (productie) van de KCB 2016-2033.
• Kosten van de uit bedrijf name en ontmanteling in het geval van geplande uit
bedrijf name en ontmanteling (2033).
• Additionele kosten, investeringen en besparingen in het geval van directe uit
bedrijf name en ontmanteling (2017).
• Additionele kosten, investeringen en besparingen in het geval van vervroegde uit
bedrijf name en ontmanteling (2023).