Publication Laka-library:
Kerncentrale Borssele. Analyse van de financiële situatie van de centrale

AuthorSpring Associates
1-01-8-20-69.pdf
DateOctober 2016
Classification 1.01.8.20/69 (BORSSELE I - GENERAL)
Front

From the publication:

Kerncentrale Borssele
Analyse van de financiële situatie van de centrale
Spring Associates
Amsterdam, 29 september 2016

Dit jaar zal er een belangrijk Kamerdebat plaatsvinden over de Kerncentrale 
Borssele (KCB). DELTA heeft de Rijksoverheid in een brandbrief om hulp 
gevraagd, om de financiële stabiliteit van EPZ (de vennootschap waaronder 
de kerncentrale valt) te waarborgen. M inister Kamp is steeds terughoudend 
geweest tegenover staatsinmenging. Er ligt echter ook nog geen oplossing 
voor de KCB op tafel waarin DELTA en de aandeelhouders zelf voor een 
oplossing zorgen . Een lastig parket, met veel complexiteit en onzekerheid, 
dat nog moeilijker te beoo rdelen is doordat er slechts beperkte informatie 
verschaft wordt door DELTA en EPZ. Minister Kamp heeft de Kamer een rapport 
beloofd waarin de opties voor de kerncentrale worden geanalyseerd. Er wordt 
gekeken naar de consequenties van het openhouden of sluiten van de centrale.
Vooruitlopend hierop, is Spring Associates door Greenpeace en WISE gevraagd 
de mogelijke opties te analyseren. In afwachting van meer gedetailleerde 
gegevens over de KCB, is in dit document publiek beschikbare informatie 
gebruikt om een beeld te schetsen van de mogelijke uitkomsten. 
De elektriciteitsprijzen en de hoogte van benodigde investeringen voor 
levensduurverlenging en veiligheid, vormen de voornaamste onzekerheid in de 
vergelijking tussen de economische consequenties van het openhouden of 
sluiten van de centrale. Verder is een van de suggesties uit dit onderzoek 
dat het zinvol zou zijn de optie van veilige insluiting nadrukkelijker op 
de agenda te zetten.