Publication Laka-library:
Rapport validatie financiële situatie, risico- en scenarioanalyse DELTA en EPZ

AuthorBureau Roland Berger
1-01-8-20-71.pdf
DateOctober 2016
Classification 1.01.8.20/71 (BORSSELE I - GENERAL)
Remarks bijlage bij Kamerstuk
Front

From the publication:

Rapport validatie financiële situatie,
risico- en scenarioanalyse DELTA en EPZ
Amsterdam, 5 oktober 2016
Bureau Roland Berger

Inhoudsopgave
Samenvatting ........................................................ 3
1 Aanleiding van het onderzoek ...................................... 6
2. Opdrachtstelling en proces .......................................11
3. Aanpak van het onderzoek .........................................12
4. Analyse van mogelijke sluitingsscenario's van EPZ ................17
5. Evaluatie van oplossingsscenario's ...............................21
Bijlage: Bronnen ....................................................24


Samenvatting
DELTA bestaat uit een 70%-belang in EPZ (kerncentrale Borssele en 
windpark), Wholesale (handel en productie), Retail (levering aan consumenten
 en MKB), Enduris (netbeheer) en een 50%-belang in Evides (drinkwater). Het 
 faillissement van Biovalue (biodiesel) in 2010, de verkoop van Solland 
 Solar (zonnecellen) in 2011, de verkoop van Indaver (afvalverwerking) in 
 2015 en de lage elektriciteitsprijs hebben de omzet van DELTA bijna 
 gehalveerd. Bij de huidige elektriciteitsprijs voorziet DELTA een 
 liquiditeitstekort op de tollingovereenkomst met EPZ (naast tekorten op 
 andere activiteiten van het concern).
DELTA kan bedrijfsonderdelen verkopen aan derden om liquiditeit te 
genereren ('oplossingsscenario 0'). In verband met de verplichte afsplitsing 
vóór 1 juli 2017 zal dit in ieder geval Enduris betreffen. De verkoop van 
Enduris aan derden leidt tot een verlies van werkgelegenheid in Zeeland van 
150-200 fte (bovenop een mogelijk verlies van 135-175 fte door 
efficiëntieverbeteringen bij de overige onderdelen en exclusief de gevolgen 
van de verkoop van andere onderdelen).
Vanwege dit verlies aan werkgelegenheid en de schade aan de economische 
structuur wordt dit scenario door de aandeelhouders van DELTA 
('de Aandeelhouders') als onwenselijk gezien. Omdat zij aangeven zelf niet 
over voldoende financiële middelen te beschikken voor een oplossing, hebben 
de aandeelhouders van DELTA het Rijk per brief om hulp gevraagd – mede ook 
omdat zij de kerncentrale Borssele als nationaal belang zien. 
In reactie op de brief van de aandeelhouders van DELTA heeft het kabinet op 
8 juni 2016 te kennen gegeven niet te kunnen concluderen dat financiële 
ondersteuning nodig is om de continuïteit van de (veilige) exploitatie van 
de kerncentrale Borssele te borgen. Om een beter beeld te krijgen van de 
precieze financiële situatie en de mogelijke inspanningen van de Aandeelhouders, 
en om voorbereid te zijn op onvoorziene financiële tegenvallers (zoals een 
verdere daling van de energieprijzen dan waar de marktverwachtingen rekening 
mee houden) heeft het kabinet DELTA, haar aandeelhouders, EPZ en RWE aangeboden 
om de verschillende risico’s op dergelijke aanvullende financiële tegenvallers 
samen in kaart te brengen en scenario’s uit te werken en extern te laten valideren.