Publication Laka-library:
Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2008-2024

AuthorTenneT
1-01-7-10-84.pdf
DateJune 2009
Classification 1.01.7.10/84 (ELECTRICITY - PRICE / CAPACITY / CONSUMPTION)
Front

From the publication:

23
   Rapport Monitoring Leveringszekerheid
   2008-2024


   OBR 09-176
   juni 2009
       Inhoud
1.  Inleiding                                              3
2.  Conclusie en Advies                                         5
   2.1  Conclusie                                          5
   2.2  Advies                                            7
3.  Resultaten leveringszekerheidanalyse                                8
   3.1  Inleiding                                          8
   3.2  Hoofdresultaten monitoring 2008-2016 (basisvariant)                     10
   3.3  Gevoeligheid voor de niet-beschikbaarheid van productie-eenheden (gevoeligheidsvariant A)  12
   3.4  Gevoeligheid voor verminderde realisatie nieuwbouw van productievermogen
      (gevoeligheidsvariant B)                                  14
   3.5  Gevoeligheid voor verminderde realisatie nieuwbouw van productievermogen in combinatie
       met een hogere elektriciteitsvraag (gevoeligheidsvariant C)                15
   3.6  Vergelijking van tekorten en overschotten met de beschikbare import en exportcapaciteit   17
   3.7  Reservefactoren                                       19
   3.8  Vooruitzicht 2024                                      20
4.  Toelichting op de gebruikte gegevens                                21
                     Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2008-2024        2
1.     Inleiding
Op verzoek van de Minister van Economische Zaken, voert TenneT jaarlijks