Publication Laka-library:
Duurzame electriciteitsmarkt?

AuthorCE Delft, F.J.Rooijers, de Bruyn
1-01-7-10-86.pdf
DateOctober 2009
Classification 1.01.7.10/86 (ELECTRICITY - PRICE / CAPACITY / CONSUMPTION)
Front

From the publication:

Duurzame elektriciteitsmarkt?
Rapport
Delft, oktober 2009


Opgesteld door:
F.J. (Frans) Rooijers
S.M. (Sander) de Bruyn
M.I. (Margret) Groot
L.M.L. (Lonneke) Wielders
          Colofon
          Bibliotheekgegevens rapport:
          F.J. (Frans) Rooijers, S.M. (Sander) de Bruyn, M.I. (Margret) Groot, L.M.L. (Lonneke) Wielders
          Duurzame elektriciteitsmarkt?
          Delft, CE Delft, oktober 2009


          Elektriciteitscentrales / Capaciteit / Overproductie / Vraag en aanbod / Prijsstelling /
          Effecten / Duurzame energie


          Publicatienummer: 09.3090.52


          Opdrachtgever: Stichting Natuur & Milieu.
          Alle openbare CE-publicaties zijn verkrijgbaar via www.ce.nl.


          Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij de projectleider Frans Rooijers.


          © copyright, CE Delft, Delft


          CE Delft
          Committed to the Environment


          CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwik-
          kelen van structurele en innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken. Kenmerken van
          CE-oplossingen zijn: beleidsmatig haalbaar, technisch onderbouwd, economisch verstandig
          maar ook maatschappelijk rechtvaardig.
1  oktober 2009  3.090.1 – Duurzame elektriciteitsmarkt?
          Voorwoord
          De nationale doelstelling voor duurzame energie is 20% in 2020. Nederland kan
          deze doelstelling alleen halen als tenminste 35% van de elektriciteit in 2020
          wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals wind, zon en biomassa.
          Stichting Natuur en Milieu vreest dat door de bouw(plannen) van veel nieuwe
          kolen en gascentrales er een situatie ontstaat waardoor duurzame elektric