the Laka catalogue

no title author date
6.04.1.10/68Energy roadmap 2050European Commission 2012
6.04.1.10/66Europa en de energievoorziening: Fossiele brandstoffen voor mens en klimaat (serie Europa in de praktijk)WISE, Ander Europa, H.vd Keur September 2011
6.04.1.10/67Europe's energyposition: 2010 Annual ReportEuropean Commission, Market Observatory Energy 2011
6.04.1.10/65The sustainable nuclear energy technology platform A vision reportEuropean Commission April 2007
6.04.1.10/64Der EU-Verfassungsvertrag und die Atompolitik der EUUrsula Schönberger March 2007
6.04.1.10/60Amended proposal for a Council Directive (Euratom) laying down basic obligations and general principles on the safety of nuclear installationsEuropean Commission September 2004
6.04.1.10/59Nuclear safety. A Community approachEuropean Commission 2003
6.04.1.10/63On the management of spent fuel and radioactive waste Proposal for a council directiveEuropean Commission 2003
6.04.1.10/62The future of nuclear energy in the European UnionDe Esteban, EC May 2002
6.04.1.10/54Europeans and Radioactive Waste (opinion polls)INRA / EC DG Trnasport & Energy April 2002
6.04.1.10/55Nuclear safety in the European UnionCommission European Communities 2002
6.04.1.10/56Het gezicht van de regio's 2002-2004. Gezichten en functiesEuropean Commisson, Comité van de Regio's 2002
6.04.1.10/502347th Council Meeting -Energy / Industry. Provisional and Imcomplete versionLars Rekke May 2001
6.04.1.10/51A sustainable Europe for a Better World. A European Union Strategy for Sustainable Development. The Commission's proposal to the Gothenburg European CouncilEuropean Commission May 2001
6.04.1.10/61Securing a Sustainable Energy Future in an Enlarged European UnionGreens in EP April 2001
6.04.1.10/52Groenboek. Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorzieningEuropean Commission 2001
6.04.1.10/53Green paper. Towards a European strategy for the security of energy supplyEuropean Commission 2001
6.04.1.10/49The Policies of Non-Nuclear Countries in the European UnionAAI November 1999
6.04.1.10/48EU Energy Policies towards the 21st CenturyPaul K.Lyons June 1998
6.04.1.10/36The European Union. 1997 Review and 1998 ProspectsCoopers & Lybrand 1998
6.04.1.10/47Vijfde Kader Programma. Gemneenschappelijk standpunt van de Raad en het Europees ParlamentEuropean Parliament 1998
6.04.1.10/29Energy subsidies in EuropeGreenpeace May 1997
6.04.1.10/42Report on the commission....Europe-Asia cooperation strategy..European Parliament April 1997
6.04.1.10/43Verslag over de mededeling van de commissie "Strategie voor energiesamenwerking tussen Europa en Azie"European Parliament April 1997
6.04.1.10/46Verslag voorstel voor een besluit vd Raad betreffende...samenwerking... communautaire energiedoelstellingenEuropean Parliament April 1997
6.04.1.10/33Invloed van het Europese Parlement via de medebeslissingsprocedureEuropean Parliament 1997
6.04.1.10/34Europa van A-Z. Vademecum van de Europese integratieInstitut für Europäische Politik 1997
6.04.1.10/35Europe from A-Z. Guide to European integrationInstitut für Europäische Politik 1997
6.04.1.10/44Voorstel voor Besluit vd Raad betreffende organisatie van samenwerking rond overeengekomen communautaire energiedoelstellingenEEG October 1996
6.04.1.10/45Proposal for a Council Decision Concerning the Organisation of Cooperation Around Agreed Community Energy ObjectivesEuropean Commission October 1996